Thai (ภาษาไทย)繁體中文Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

מוצרים

J-Factory ............................................................ J-Shops

תוכנת ניהול מלאי תכשיטים.                                                                                   תוכנת ניהול מפעל תכשיטים.
התוכנה מתאימה לחנויות תכשיטים,עמדות מכירה בקניונים,                                    בניית עץ מוצר (טבלת הדגמים) שניתן לייצר + כל מרכיבי הדגם.
ניהול מלאי וניהול תחנות מלאי סוכנים.                                                                    ניהול כל תהליכי הייצור ברמה הגבוהה ביותר,
ניהול מלאי קונסיגנציה.                                                                                           ניהול מלאי תכשיטים מוגמרים,מלאי חומרי גלם ואבנים,
מכירות , מערכת לניהול הזמנות ותיקונים.                                                               תוכנת ERP              
 
>>  Home תוכנה